Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
AUT
Xuất hiện:
16 Tháng năm 2015
Châm ngôn
Giới thiệu về
Alle Österreicher sind willkommen! :)
Trang web
Xếp hạng của Team
Austria Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[AUT]Clemensor Người lập Team 16 Tháng năm 2015 Hôm qua, 12:59 pm
[AUT]loglog24 Team Captain 17 Tháng năm 2015 Hôm qua, 12:25 pm
[AUT]Olaff Team Captain 17 Tháng năm 2015 29 Tháng chín 2018 - 5:23 pm
[AUT]kuNfTy Team Captain 16 Tháng năm 2015 22 Tháng năm 2017 - 11:33 pm
theCraigert Team Captain 17 Tháng hai 2016 10 Tháng mười hai 2018 - 6:49 pm
[AUT]Chris1044 Thành viên 10 Tháng tư 2016 8 Tháng mười hai 2018 - 9:32 pm
[AUT]zyntax_ Thành viên 4 Tháng mười một 2015 7 Tháng mười một 2015 - 9:22 pm
[AUT]Brotbong2 Thành viên 5 Tháng sáu 2016 16 Tháng sáu 2016 - 8:03 pm
[AUT]Tilero Thành viên 1 Tháng mười hai 2018 Hôm qua, 11:09 pm
[AUT]TheCleminator Thành viên 23 Tháng mười một 2016 31 Tháng tám 2018 - 10:22 am
[AUT]Romero_SoSo Thành viên 14 Tháng bảy 2015 23 Tháng tám 2015 - 10:21 am
[AUT]Krypton123 Thành viên 7 Tháng mười hai 2016 9 Tháng chín 2018 - 12:52 pm
[AUT]EdwardTeach Thành viên 8 Tháng mười 2016 1 Tháng một 2018 - 3:31 pm
[AUT]Alpha_141 Thành viên 9 Tháng sáu 2015 15 Tháng sáu 2015 - 12:59 pm
[AUT]TarikT Thành viên 28 Tháng năm 2016 28 Tháng mười 2016 - 6:51 pm
[AUT]Gudrun_von_Lax Thành viên 6 Tháng tám 2015 20 Tháng bảy 2016 - 11:21 pm
[AUT]SimonErich Thành viên 9 Tháng mười 2015 10 Tháng tư 2016 - 7:14 pm
[AUT]jkloe Thành viên 19 Tháng năm 2015 25 Tháng chín 2016 - 12:28 am
[AUT]Synaptix Thành viên 26 Tháng hai 2018 10 Tháng tư 2018 - 10:37 pm